Senast år 2015 ska alla hinder på allmäna platser vara åtgärdade. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att åtgärda det som behövs för att din plats skall bli tillgänglig.

Välkommen till Access All Areas!

AAA är ett svenskt bolag som gör fastigheter och allmänna platser mer tillgängliga.

AAA levererar och monterar produkter som krävs för att uppfylla lagen om enkelt avhjälpta hinder enligt PBL kap 17 paragraf 21.

AAA riktar sig till såväl privata- som kommunala företag.

Är ni i behov av våra tjänster så kommer vi ut och gör en konsultation för vad som behöver åtgärdas. Därefter lämnas offert på åtgärd.

Made with heart by IMPALA